پرش به محتوای اصلی

اطلاعات مربوط به uso

تعدادروستاهای بالای 20 خانوار : 1276

تعداد روستاهای زیر 20 خانوار : 450

تعداد روستاهای بالای 20 خانوار دارای ارتباط تلفنی : 1226

تعداد روستاهای زیر 20 خانوار دارای ارتباط عمومی : 420

تعدادمراکز ADSL(روستایی) : 156

تعداد مراکز آماده واگذاری : 40 (مربوط به کوه نور)

تعداد دفاترICT(روستایی) : 340