پرش به محتوای اصلی

اطلا عات مربوط به سرویسهای ارتباطات و فناوری اطلاعات

تلفن ثابت شهری و روستایی

عنوان

مقدار

تعداد تلفن ثابت استان :

500488

تعداد تلفن ثابت شهری :

306177

تعداد تلفن ثابت روستایی :

194311

تعدادتلفن ثابت منصوبه استان :

580815

تعدادتلفن ثابت  منصوبه شهری :

353559

تعداد تلفن  منصوبه روستایی :

227267

تعدادتلفن ثابت دایری استان :

500947

تعدادتلفن ثابت دایری شهری :

307008

تعداد تلفن دایری روستایی :

194559

ضریب نفوذ تلفن ثابت استان :

29.92

ضریب نفوذ تلفن شهری :

35.63

ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی :

23.99

ضریب نفوذ  تلفن ثابت کشوری :

37.3

 

تلفن همراه (همراه اول . ایرانسل . رایتل)


 

 

تعداد شماره

ضریب

نفوذ

کشوری

پوشش جمعیتی

 

پوشش جاده ای


استانی

کشوری


اصلی

فرعی

ریلی


همراه اول:

716523

43

90.2

94.2

96

88

82.7


ایرانسل:

67923038(کشوری)

40.55

73.5

84.1

17.13


رایتل:

21263

1.27

32

49

0

  

 

اینترنت

عنوان

مقدار

تعداد خطوط پرسرعت اینترنت (دایری) (مجموع PaP، TCI، Wimax، G.Sh.Dsl

463/113

ضریب نفوذ کاربران اینترنت ثابت پرسرعت

6/42 %

تعداد مشترکین اینترنت پهن باند سیار استان

521/358