نقشه استان هرمزگان

hormozgan

 

 

 

 

 

 

مجتمع کشتی سازی

 کشتی
  

پالایشگاه نفت بندرعباس

پالایشگاه
  

صیادی در استان هرمزگان

میگو

   

دلفینهای خلیج فارس

دلفینها
  

قشم ، بزرگترین جزیره خلیج فارس

قشم
  

ساحل مرجانی کیش

مرجانی کیش