پرش به محتوای اصلی

موقعیت استان هرمزگان

اهم مزیت های تولیدی – اقتصادی – زیرساختی – تجاری و خدماتی

 1-     اهمیت استراتژیک استان با وجود 900 کیلومتر مرز آبی و استقرار 14 جزیره کوچک و بزرگ و جمعا 14 شهر بندری با عملکردهای متنوع تجاری ، توریستی ، صنعتی و نفتی.

2-        برخورداری از زیربناها و زیرساختهای نیرومند مانند بنادر بزرگ شهیدرجایی و شهیدباهنر و اسکلههای اختصاصی کشتیسازی، فولاد، صادرات فرآوردههای نفتی ، اهمیتی استراتژیک هم در سطح ملی و هم در سطح منطقهای به استان هرمزگان داده است.

3-     استقرار مناطق آزاد تجاری – صنعتی قشم وکیش و مناطق ویژه اقتصادی بندرشهیدرجایی ، صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس و منطقه ویژه اقتصادی کشتیسازی خلیج فارس.

4-     وجود دو پالایشگاه بزرگ نفت و دو پالایشگاه گاز و همچنین استقرار زنجیرهای از زیرساختها و واحدهای بزرگ صنعتی مانند کشتیسازی خلیج فارس، سیمان خمیر ، صنایع آلومینیوم ،فولاد ، فروکروم و فرومنگنز و...

5-         قابلیت استقرار صنایع انرژی بر و جانبی و زیربناهای پشتیبان میدان گازی پارس جنوبی در غرب استان.

6-      دسترسی به هرچهارنوع شبکه های ترابری زمینی،دریایی،ریلی وهوایی که بهتبع این قابلیتها استان هرمزگان به عنوان شاهرگ حیاتی کشور قلمداد می شود. طول راههای آسفالته استان تا پایان اسفند 91 به میزان 11600 کیلومتر ، طول خطوط ریلی استان با وجود 25 ایستگاه معادل با 1266 کیلومتر میباشد. همچنین وجود 5 فرودگاه در شهرستانهای کیش ، قشم ، بندر عباس ، لنگه و ابوموسی که فرودگاههای 3 شهرستان کیش ، قشم ، بندر عباس بینالمللی می باشند از دیگر مزیتهای این استان میتوان برشمرد .

7-        وجود ذخایر قابل توجهی از انواع آبزیان در خلیج فارس و قابلیتهای توسعه فعالیتهای شیلاتی و سایتهای پرورش میگو و صید صنعتی.

8-     وجود سواحل ، جزایر و بنادر زیبا با زمینه های اکوتوریسم و دیگر جاذبههای توریستی مانند جنگلهای حرا ، صنایع دستی که هر کدام به عنوان محور توسعه درازمدت استان می توانند محسوب شوند.

9-        عملکرد ترانزیت کالا که آسیایجنوبی و جنوب شرقی آسیا را با قفقاز و آسیایمیانه مرتبط میکند.

10-     وجود ذخایر عظیم گازی و کرومیت و خاک سرخ و سایر معادن

11-     قابلیت تولید شناورهای دریایی با ظرفیت 80 هزار تن در مجتمع کشتیسازی صنایع فراساحلایران