مشخصات مدیر کل استان

مهندس مهدی عسکری زاده ، مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان هرمزگان

مدیر کل  

تلفن محل کار    33516629 و33552787-076  

نمابر: 33516629   

آدرس پست الکترونیکی :  m.askarizadeh@cra.ir

آدرس: هرمزگان-بندرعباس-بلوار جمهوری اسلامی ایران-جنب اداره راهنمایی و رانندگی-پارک گلها-خیابان گلها-تپه نصر-اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان هرمزگان