معرفی مسئولان ارشد استان

فهرست نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی استان:

ردیف

نام  و نام خانوادگی

سمت(کمیسیون)

کمیسیون

حوزه انتخاباتی

1

ابوالقاسم جراره

عضو

صنایع و معادن

بندرعباس-قشم-ابوموسی-خمیر-حاجی آباد

2

محمد آشوری تازیانی

عضو

امنیت ملی و سیاست خارجی

3

منصور آرامی

عضو- سخنگو

عمران

عضو غیر ثابت

اصل نودم قانون اساسی

4

سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی

عضو

برنامه و بودجه و محاسبات

میناب-رودان-جاسک-سیریک-بشاگرد

5

احمد جباری

عضو

عمران

بندرلنگه-بستک-پارسیان

عضو اصلی(شعبه 11)

تحقیق

نام و نام خانوادگی رییس مجمع نمایندگان:

ابوالقاسم جراره

نام و نام خانوادگی نماینده مردم  استان در مجلس خبرگان: غلامعلی نعیم آبادی

نام و نام خانوادگی نماینده مقام معظم رهبری در استان: غلامعلی نعیم آبادی

نام و نام خانوادگی نماینده ملی فقیه یا امام جمعه:

غلامعلی نعیم آبادی

نام و نام  خانوادگی استاندار:جاسم جادری