ارتباط با ما

آدرس: بندرعباس- بلوار جمهوری اسلامی ایران- جنب اداره راهنمایی و رانندگی-پارک گلها- خیابان گلها- تپه نصر- اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان هرمزگان - کد پستی : 7918684181

تلفن : 33516633

فکس : 33516631

رایانامه : hormozgan@ict.gov.ir